REIDUN

song og forteljing

Songaren Reidun Horvei har i ei årrekkje arbeidd som frilans sopran og folkesongar. Ho har hatt konsert turnéar over store deler av Noreg med særskilde program for Rikskonsertane innan klassisk musikk til ny musikk, vise og folkemusikk. Ho har fleire gonger vorte engasjert ved Festspela i Bergen, Hardingtonar, Hardanger Musikkfest og Osafestivalen. I utlandet har ho og turnért og medverka under mange festivalar på internasjonalt plan. På slutten av 70-talet vart ho kjend med Hauge sin diktnad og medverka som songar i fleire samanhengar med diktaren sjølv. Horvei har sidan 1992 vore tilsett som fylkesmusikar i Hordaland, og har i samband med dette gjennomført fleire produksjonar og publikasjonar.

INGER-KRISTINE

komponist og pianist

Pianist og komponist Inger-Kristine Riber utdanna ved Universitetet i Oslo, Norges Musikkhøgskole og Hochschule Für Musik, Theater und Medien Hannover (Tyskland). Etter avslutta utdanning vart ho tildelt ei utmerking av Norges Forskningsråd og det tyske oljeselskapet RWE- DEAD for å sikra vidare internasjonal kunstnerisk profesjonalisering. Dette leia fram til ei rekkje oppdrag i USA, Tyskland, Italia, Sveits, Storbritannia og Skandinavia. I tillegg til sine solostudium i klassisk piano og kammermusikk, har Riber også markert seg som komponist og kulturell entreprenør. Mykje av arbeidet hennar er farga av ein visjon om å skapa nye arenaer for klassisk musikk, og ho har leia fleire eigeninitierte prosjekt både på nasjonal og internasjonal arena.

KATHERINE

litteraturprofessor

manus og innleiing

Katherine Hanson tok si doktorgrad på Olav H. Hauge med avhandlinga “Nature Imagery in Olav H. Hauge’s Poetry” (Department of Scandinavian Languages and Literature, 1978). Artiklar ho har skrive om Hauges poesi er vorte trykt i Dikt og artiklar om dikt: til Olav H. Hauge på 70-års dagen (1978); Pacific Northwest Council on Foreign Languages, 29 (1978); Tunn is. Om Olav H. Hauges forfattarskap (1994); Nordica Bergensia (2001); Dictionary of Literary Biography, volume 297 (2004); Tid å hausta inn (2008).Hanson har vært redaktør av to antologiar: An Everyday Story. Norwegian Women’s Fiction (1984) og Echo. Scandinavian Stories about Girls (2000). Sammen med Judith Messick har ho omsatt fleire romanar av Amalie Skram til engelsk: Constance Ring, Under Observation (Professor Hieronimus og Paa Sct. Jørgen), Lucie, Fru Inés og Betrayed. Hanson har undervist på St. Olaf College, Pacific Lutheran University og seinast the University of Washington der ho er Affiliate Associate Professor.

THOMAS

visuell utforming

Thomas Pihl hentar fargane sine ved å leggja lag på lag med måling. Han miksar og blandar til ein dominerande farge står fram. Dei ulike laga skimrar på avstand, som skuggar eller minner om fargar som var der før, og no i samspel skapar ein ny farge. Dette er synleg om du ser på ytterkanten av bileta, der du framleis kan sjå drypping og fargenyangsar som kan spores attende til det endelege måleriet. Fargen på biletet trekkjer deg inn, lokker deg til å sjå om og om igjen. I Pihls verk er sjølve måleriet attraksjonssenteret, eit vindauga til ei verd som er udefinert, men estetisk tiltalande, og som refererer til skjulte tydingar. Måleriet er eit objekt, men materialiserer i seg sjølv mening og ettertanke.

RAGNHILD

regi

Skodespelar og regissør Ragnhild M. Gudbrandsen kjend frå teater og  filmproduksjonar, i tillegg som regissør på ei rekkje oppsetjingar. Ragnhild Gudbrandsen er fast skodespelar ved Den Nationale Scene i Bergen, og har sterk tilknytning til Det vestnorske teater.( tidligere Hordaland teater) Ho har sjølv dramatisert monologen Babettes gjestebod  som ho med stor suksess har turnert  med på Vestlandet, Trondheim og i Oslo.  Aktuell i «svar på brev frå Helga»av Bergsveinn Birgirrson på logen i 2020.