MØTE MED EIGA MASKE

inspirert av Lars Gunnar Polden sine bilete og tekstar

Verket “Møte med eiga maske” hentar tittelen frå eit kunstverk av Lars Gunnar Polden med same tittel. Dette kunstverket er å finna i boka hans “Stengd inne mellom opne dører” som heile prosjektet vårt hentar inspirasjon frå. 

SPELEDATOAR

22.8 Galleri N.B., Eidfjord

17.9 Odda bibliotek

24.9 Surnadal kulturhus

17.10 Nye heradstyresalen, Ulvik

TBA  Volda

TBA  Fana kulturhus

TBA  Voss

OM MUSIKKVERKET

Pianist og komponist Inger-Kristine Riber har skrive musikk og tekst i verket som skal urframførast. “Møte med eiga maske” utforskar tema om personleg og felles identitet, striden med indre og ytre konfliktar, og søkinga etter meining og tilknyting i ei kompleks verd. Gjennom metaforiske framstillingar av livets flokar og strenger som bind karakterane, utforskar det djupt menneskelege kjensler og erfaringar. Det rører ved korleis individet navigerer i sosiale og personlege landskap, søker etter sanning og autentisitet, og balanserer mellom å vere og ikkje vere, mellom det indre og det ytre, mellom einsemd og fellesskap. Vidare reflekterer det over samfunnets verdiar, kunstens rolle, og menneskets plass i ein større sosial og økologisk samanheng. Gjennom lyrisk prosa og musikalske element inviterer det lyttaren til å reflektere over livets skjørhet, rikdom, og dei mange vegane me kan velja å gå – både åleine og saman.


“Møte med eiga maske” er ein 60 minuttars konsertproduksjon med kunstverka som digital bakgrunn. Musikken som er spesialskriven for dette verket kryssar grenser mellom ulike sjangrar, nøye tilpassa kvar utøvar si unike stemme og stil. Me finn oss ved skjeringspunktet mellom klassisk musikk, jazz og verdsmusikk, ein fusjon som speglar den komplekse vevnaden av menneskelege erfaringar og kjensler. Inspirert av biletkunstnaren sin tiltrekning mot spanske malarideal og afrikansk kultur, blandar musikken inn element frå desse rike tradisjonane, skapar eit lydlandskap som er både kjent og utfordrande på same tid. Gjennom denne musikalske reisa vert lyttaren invitert til å oppleve eit spekter av kjensler og tankar, bundne saman av melodiar og rytmar som vekslar mellom det intrikate og det spontane, det djupt personlege og det universelt gjenkjennelege. Denne musikalske blandinga fungerer som eit lydleg lerret, som merdverkar til til å male eit bilete av livets skjønnheit og kompleksitet.


MEDVERKANDE

Lars Gunnar Polden

Reidun Horvei

Inger-Kristine Riber

Arild B. Nielsen 

Jøran Mjelde


Støtta av: Harding Puls, Norsk Komponistforening, Komponistenes vederlagsfond, Kulturrådet, FFUK, Vestland fylkeskommune, Regionalt kulturfond Hardanger, Eidfjord Kommune.

Press:

Avisa Hordaland  5.10.2022

Hardanger Folkeblad  5.10.2022